Přístup do demoverze

Váš zájem o službu FACT24 nás těší. Zde se můžete nezávazně zaregistrovat, abyste v průběhu 30 dnů zdarma mohli testovat službu upozorňování a krizového managementu. Během této doby můžete službu testovat se všemi funkcemi systému FACT24 Ultimate. V případě otázek vám budeme rádi k dispozici.

 Paní *
 Pan *
Služba FACT24 Vám po úspešné registraci bude bezplatně k dispozici po dobu 30 dní. Službu signalizace a telekonferencí můžete v této době využívat výhradně ke zkušebním účelům. To znamená, že můžete svolávat zkušební poplachy a využít demoverzi k celkem 250 telefonátům. Během testovací fáze služby FACT24 je vyhlašování skutečných poplachů v kritických situacích zakázáno. Akciová společnost F24 AG v takovémto případě nepřebírá žádnou odpovědnost. Využití zkušebního přístupu je pro Vás zcela nezávazné a bude automaticky ukončeno, aniž byste tuto službu museli odhlašovat.
CAPTCHA image for SPAM prevention

(údaje označené symbolem * jsou povinné)