Existující partnerství

Zde vidíte výběr našich stávajících partnerství:

Společnost ABAX Informationstechnik se sídlem ve Vídni je dceřinou společností skupiny Roxcel. Od roku 1995 spolehlivý partner pro infrastrukturu informačních technologií, hardwarovou a softwarovou podporu, zabezpečení, telefonii, správu počítačových center a síťovou techniku. Díky správě elektronického zpracovávání dat první, druhé a třetí úrovně non-stop nabízí podnik svým zákazníkům optimální servis.

 

Bližší podrobnosti o našem partnerovi ABAX naleznete na tomto odkazu: www.abax.at.

Společnost CLEVER CONSULTING, která byla založena v roce 2000, se specializuje na navrhování, implementaci a údržbu řešení vysoké dostupnost. Díky výraznému zaměření na finanční sektor a mnohaletým zkušenostem v této oblasti dokážeme uspokojit aktuální požadavky na plány obnovy IT služeb po havárii a na zajištění kontinuity obchodní činnosti. Společnost řídí složitou interakci mezi obchodními procesy a součástmi informačních technologií, která je zapotřebí k dosažení cílů klienta.

Bližší podrobnosti o našem partnerovi CLEVER CONSULTING naleznete na tomto odkazu: www.clever-consulting.it

CONVIS je agentura s kompletními službami v oblasti marketingu a komunikací, se sídlem v Berlíně a v Paříži. Díky dlouholeté spolupráci se zákazníky a partnery si agentura CONVIS osvojila rozsáhlé know-how v oblasti předávání informací o událostech a krizové komunikace. Toto know-how bylo plně využito při vývoji webové aplikace CRCM pro správu krizové komunikace a komunikace rizik, jejímž účelem je optimalizovat komunikaci a řídicí procesy používané před vznikem krizí, v jejich průběhu i po nich.


Další informace o společnosti Convis najdete na následujících stránkách: www.convismedia.eu

Mexická společnost DRP Consultores nabízí řešení v oblasti řízení provozní kontinuity (BCM) včetně poradenské činnosti, zajišťování softwaru a školení v celém jihoamerickém regionu. Použitá metodika je podložena více než 16letou spoluprací s více než 70 organizacemi z různých oborů. Při řešení projektů je využíván BCM-software Moebius, integrující všechny informace, které jsou relevantní pro řešení z oblasti BCM a plánování obnovy při mimořádných událostech.

Další informace o společnosti DRP Consultores získáte kliknutím na tento odkaz: www.drpconsultores.com

 


Londýnská organizace pro zabezpečení, správu rizik a krizovou správu s názvem EISENBURG se specializuje na individuální analýzu rizik a evakuační plány pro projekty a pracoviště v zemích s vysokými či extrémními riziky. Díky nasazení inovativního softwarového nástroje PreVision se daří zapojovat stávající poznatky do podnikových procesů/projektů, a to přímo a bez ztrát na rozhraních. Tímto způsobem lze šetřit čas, náklady, zajistit výsledky podle osvědčených postupů a uvolnit kapacitu výrobních prostředků pro skutečné prosazení požadovaných výsledků, resp. implementaci plánů.


Bližší podrobnosti k našemu partnerovi EISENBURG najdete na webových stránkách podniku: www.eisenburg-solutions.com

 

 

 

Společnost Hakika se sídlem v Mexico City se specializuje na správu systémů zabezpečení proti výpadkům ve veřejných i soukromých organizacích. Nabízí software, poradenství a technickou pomoc v oblasti řízení kontinuity činností (Business Continuity Management) a vyvíjí řešení pro strategickou komunikaci mezi lidmi v nouzových a krizových situacích. Hakika se angažuje všude tam, kde je potřeba zjednodušit a monitorovat systémy zabezpečení proti výpadkům. 

Bližší podrobnosti o našem partnerovi Hakika Pensamiento naleznete na tomto odkazu: www.hakika.com.mx

 

Nizozemský podnik Hartwich Nunes B.V. nabízí řešení kontinuity provozu a je aktivní v zemích Beneluxu a na skandinávském trhu. Společnost Hartwich Nunes B.V. nabízí ve svém odvětví špičkové nástroje, které pomáhají podnikům při přípravě na nouzové situace, při zvládání krizí i při obnově obchodních procesů.

 

Bližší podrobnosti k našemu partnerovi Hartwich Nunes B.V. najdete na tomto odkazu: www.hartwichnunes.com

 

 

Společnost i-Risk GmbH byla založena jako pobočka společnosti ETH Curych v roce 2008. Tento poradenský podnik se soustředí na témata strategického řízení rizik a řízení kontinuity provozu (Business Continuity Management). Sídlo společnosti se nachází v Curychu ve Švýcarsku.

 

Bližší podrobnosti k našemu partnerovi i-Risk najdete na tomto odkazu: www.i-risk.ch

 

 

Mersis nabízí poradenské služby a audity k řízení IT, zabezpečení informací a provozní kontinuitě především v Turecku. Sídlo firmy se nachází v Istanbulu, Turecko. S více než 25 lety zkušeností s IT a modely řízení (COBIT, ITIL, CMMI, IS 27001, BS 25999) podporuje Mersis své zákazníky při minimalizaci rizik.

 

K domovské stránce našeho partnera Mersis se dostanete tudy: www.mersis.com.tr

 

 

Nitidis® je jedna z čelních francouzských poradenských společností na poli komunikačních strategií a krizového managementu. Tato společnost nabízí komplexní podporu při prevenci rizik v rámci krizového managementu. Sem patří především identifikace rizik, výběr nástrojů a procesů, přizpůsobení a implementace metod správy a v neposlední řadě také zajišťování simulací a mediálních školení.


Bližší informace k našemu partnerovi Nitidis® můžete najít zde: www.nitidis.com

 

 

Společnost Proteus Secur GmbH byla v součinnosti s Institut für Konfliktforschung und Krisenberatung (Institutem pro výzkum konfliktů a krizové poradenství) založena v roce 2004 s cílem realizace kvalitativních řešení v mezinárodním bezpečnostním a krizovém managementu. V současné době má tento podnik se sídlem v Mnichově na příslušných trzích velmi dobrou pozici a nabízí jak strategická řešení v oblasti poradenství, tak i operativní řešení v oblasti realizace.

Podrobnější informace k naší partnerské společnosti Proteus Secur GmbH naleznete zde: www.proteus-secur.de

SecuSource zajišťuje uspokojování potřeb mezinárodních podniků v oblasti Zálivu a podporuje místní odběratele jako například koncové zákazníky, konzultanty a integrátory tak, aby nalezli optimální prodejce řešení v oblastech řízení podniků, zabezpečení a přizůsobení na globálním trhu. Společnost SecuSource má své sídlo v Německu (Hamburk) a také ve Spojených arabských emirátech (Dubaj).

 

Další informace k našemu partnerovi SecuSource získáte kliknutím sem: www.secusource.de

 

 

Centrum Senter for Stress og Traumepsykologi se sídlem v Oslu vykazuje rozsáhlé zkušenosti v oblasti prevence bezpečnostních rizik (alternativně: preventivních opatření): k tomu patří například vývoj plánů pro nouzové situace na ochranu zaměstnanců v krizových situacích, školení pro vedení a krizové štáby a také praktická cvičení v oblasti krizového managementu. Tato firma dále nabízí služby pro naléhavé případy a podporuje své zákazníky během vážných událostí i po nich opatřeními zaměřenými na ochranu zaměstnanců a zákazníků.

K domovské stránce našeho partnera Senter for Stress og Traumepsykologi se dostanete tudy: www.traumepsykologi.no

 

 

Společnost Solution Network podniká v oblasti podnikového poradenství se zaměřením na poskytování podpory při plnění podnikatelských cílů, a to díky vlastním bohatým zkušenostem a široce rozvětvené síti. Solution Network sídlí v Mexico City a specializuje se na služby v oblastech IT, řízení kontinuity činností (BCM), řízení změn (Change Management), podpory prodeje (Sales Enablement) a strategického plánování. Námi nabízená řešení jsou koncipována s využitím osvědčených metod a propočtů tak, aby zvyšovala výkonnost a zlepšovala obchodní výsledky našich zákazníků.
 
Bližší podrobnosti o našem partnerovi Hakika Pensamiento naleznete na tomto odkazu: www.solutionnetwork.com.mx

 

 

Společnost TelecomAdvisors International S.A. (TAI) byla založena v roce 2005 v Panama City. Společnost TAI nabízí a spravuje partnerská řešení pro oblasti provozní připravenosti, podpory podnikání a zabezpečení – zejména pro telekomunikační a energetický sektor a také pro organizace na vládní úrovni v Latinské Americe a Karibiku. TelecomAdvisors Internationale přitom těží z více než dvacetiletých zkušeností v latinskoamerickém telekomunikačním a technologickém byznysu.

Bližší podrobnosti o našem partnerovi TelecomAdvisors International naleznete na tomto odkazu: www.telecomadvisors.orgSpolečnost Techniserv je v Česku, na Slovensku a v Polsku čelním prodejcem inovativních řešení pro telekomunikace a IT. Tento podnik se sídlem v Praze nabízí různé služby jako například poradenství, výzkum, testování a implementace ve všech průmyslových odvětvích.

 

Bližší informace k našemu partnerovi Techniserv získáte zde: www.techniserv.cz