Partnerský program F24

Akciová společnost F24 AG je rychle rostoucí podnik. Naše služba upozorňování a krizového managementu FACT24 je k dispozici v mnoha jazycích a lze ji využívat nezávisle na sídle našich zákazníků. Pro náš další růst hledáme na celém světě zkušené partnery s odpovídající kvalifikací, aby převzali prodej služby FACT24 ve svém regionu.

Atraktivní partnerský program F24 nabízí našim partnerům nové možnosti obchodování a zvyšování obratu. Partneři F24 se vyznačují svými zkušenostmi v oblasti upozorňování, krizového managementu a řízení kontinuity provozu (Business Continuity Management) a ve svém regionu disponují také aktivní a rozsáhlou sítí. Podniky, které mají zájem o spolupráci, se mohou ucházet o partnerství. K získání statutu partnera je nutná účast na rozsáhlém školení a certifikace. Podle získaného stavu partnera přebírají partneři F24 pouze počáteční poradenství nebo kompletní péči v souvislosti se systémem FACT24, který je celosvětově čelní službou upozorňování a krizového managementu.

Partnerský program F24 nabízí tři různé stupně, které odpovídají různým požadavkům a kvalifikacím potenciálních partnerů. Podle partnerského statutu, o který usilujete jako uchazeč, budete těžit z atraktivních modelů provizí.

Autorizovaný partner

Autorizovaní partneři předávají poptávky po první předběžné kvalifikaci a poradenství od potenciálních zákazníků společnosti F24. Tato nabídka je zaměřena na partnery, kteří nechtějí převzít celý proces prodeje.

Certifikovaný partner

Certifkovaní partneři odpovídají za celý proces odbytu od prvního kontaktu až po uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy přebírá odpovědnost za konfiguraci systému, školení a technickou podporu společnost F24 AG.

Prémiový partner

Prémioví partneři splňují nejvyšší požadavky partnerského programu F24 a kromě prodeje systému FACT24 odpovídají také za všechny další služby – například za konfiguraci systému, školení a technickou podporu první úrovně.

Vzbudili jsme váš zájem a chcete se dozvědět o partnerském programu F24 víc? Jednoduše vyplňte kontaktní formulář „Stát se partnerem“. Nebo se obraťte přímo na náš management partnerů.