Podnik

Společnost F24 založená v roce 2000 se zabývá se vývojem a provozováním mimořádně bezpečných řešení poplachového a krizového managementu. Společnost F24 AG se sídlem v Mnichově podporuje dnes společně se svými čtyři dceřinými společnosmti v Londýně, Madridu, Paříži a Praze a také s odbytovými partnery více než 500 podniků a organizací ve více než 70 zemích na celém světě v oblasti nouzového a krizového managementu a řízení provozní kontinuity Business Continuity Management (BCM). Koncern tím získal postavení celosvětově čelního dodavatele služeb v oblasti upozorňování a krizového managementu.

 

Zákazníci pocházejí převážně z odvětví energetiky a průmyslu, zdravotnictví a farmacie, dopravy, logistiky a turistiky, obchodu, bank a pojišťoven, IT a telekomunikací, nebo se jedná o veřejné organizace.