F24 Servicios de Comunicación, S.L.U.

Juan Manuel Gil Bote je jednatelem společnosti F24 Servicios de Comunicación S.L.U. v Madridu a v této funkci odpovídá za odbyt služby poplachového a krizového managementu FACT24 ve Španělsku.

Juan Manuel Gil Bote předtím působil v různých vedoucích funkcích. Během své více než patnáctileté činnosti v oblasti odbytu byl pověřen vybudováním a koordinací různých odbytových organizací zabývajících se nejmodernějšími technologiemi, jako např. elektroniky pro letecký průmysl nebo komunikační a rádiové techniky. Juanu Manuelovi Gil Botemu se podařilo vytvořit předpoklady pro zvyšování výnosů a současně vybudovat základy pro trvalý růst a cílenou politiku dalšího vzdělávání.

Před nástupem do společnosti F24 působil Juan Manuel Gil Bote po dlouhou dobu v oblasti vývoje technických testovacích řešení, zejména pro odvětví komunikací, letectví a kosmonautiky, obrany a výrobního průmyslu. Naposledy pracoval jako vedoucí prodeje testovací elektroniky u společnosti Aries Ingenieria y Sistemas, S.A.