Profil a vize

Profil

Společnost F24, která nabízí software jako službu, vyvíjí a provozuje mimořádně spolehlivá řešení poplachového a krizového managementu. Společnost F24 podporuje podniky a veřejné organizace ve více než 70 zemích na celém světě v oblasti nouzového a krizového managementu a řízení provozní kontinuity Business Continuity Management (BCM).


Tento podnik byl založen v roce 2000 se sídlem v Mnichově. Společnost F24 AG podporuje dnes společně se svými čtyři dceřinými společnostmi v Londýně, Madridu, Paříži a Praze a také s odbytovými partnery více než 500 podniků a organizací na celém světě. Koncern F24 tím získal postavení celosvětově čelního dodavatele služeb v oblasti upozorňování a krizového managementu. Zákazníci pocházejí převážně z odvětví energetiky a průmyslu, zdravotnictví a farmacie, dopravy, logistiky a turistiky, obchodu, bank a pojišťoven, IT a telekomunikací, nebo se jedná o veřejné organizace.

 

Různé verze systému k řešení poplachového a krizového managementu, služby FACT24, jsou přizpůsobeny potřebám malých firem až po velké podniky a koncerny. Systém FACT24 poskytuje celou řadu jazyků a používá se v nejrůznějších oblastech.

 

Ve vážných případech využívají zákazníci službu Cloud FACT24 počínaje vypuknutím krize přes její úspěšné zvládnutí až po následné zpracování: Vedoucí a výkonné složky jsou zalarmovány, rozhodující pracovníci jsou přizváni do národních nebo mezinárodních telefonických konferencí a v krátké době se aktivuje informační servis pro obyvatelstvo, zaměstnance nebo média. Dokáží tak během několika minut komunikovat s tisíci osob na celém světě. Funkce Case Manager navíc podporuje spolupráci mezi všemi klíčovými osobami, výměnu souborů a koordinaci rozdělených týmů, to vše na základě webové aplikace. Průběh celé události je protokolován v krizovém protokolu zabezpečeném před revizemi.

Internetové a telefonní systémy, které jsou k tomuto účelu používány, mají vícenásobně redundantní strukturu a jsou v maximální míře dostupné. V roce 2010 byla akciová společnost F24 AG jako první podnik na celém světě certifikována podle obou norem ISO/IEC 27001:2005 a BS-25999; tento certifikát získala za svůj integrovaný systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) a kontinuity provozních činností (BCMS). Kromě každoročních kontrol nezávislou akreditovanou institucí proběhla v roce 2013 úspěšně opakovaná certifikace podle následujících mezinárodních norem: ISO/IEC 27001:2005, ISO 22301:2012 a PAS 99:2012. Další informace k certifikaci získáte zde.

 

Vize

Naší vizí je dosáhnout, aby se naše služba poplachového a krizového managementu FACT24 stala celosvětovou jedničku! Náš silný, trvalý růst nám umožní i v budoucnosti rozšiřovat náš technologický náskok a dále expandovat. Náš tým zkušených odborníků si stanovil ambiciózní cíle, aby i v budoucnosti dokázal nadchnout naše zákazníky inovativními řešeními.