Novinky

F24 AG strengthens its European market leadership by acquiring Dolphin Systems

F24 AG is consolidating its position among European market leaders in the field of high-security notification, alerting and crisis management solutions by acquiring Swiss company Dolphin Systems AG, specialists in alerting and...[více]

F24 buduje mezinárodní pozici

Společnost F24 AG pokračuje ve své mezinárodní expanzi. Společnost, která je v celé Evropě špičkou v oblasti nehodového a krizového managementu, otevřela v lednu své zastoupení v New Yorku. [více]

IR novinky

V tomto listu nejsou žádné novinky.

Termíny

Termíny

Aktuálnì nejsou k dispozici žádné ohlášené termíny.Kontaktujte nás, pokud chcete, abychom vám poskytli odbornou pøednášku na téma správa poplachù,prezentaci, pøípadnì ukázku produktù spoleènosti FACT24.[více]

FACT24 Kundenveranstaltung 2007 - 6./7.11.07 München

Präsentation - Kundennutzen - Administration von "FACT24 2007"[více]

Tiskové zprávy

TECHNISERV – nový obchodn? technický partner služby FACT24

F24 rozši?uje svoji mezinárodní p?sobnost v ?eské, Slovenské Republice a Polsku [více]

Mnichovský odborník na poplachovou signalizaci a komunikaèní øešení pro krizový management F24 certifikován

Svìtovì první certifikace integrovaného systému øízení dle norem BS-25999 a ISO 27001[více]