Služby

Možnosti využívání a přednosti služby FACT24

Jako služba založená na webu vás bude systém FACT24 podporovat při prevenci, managementu i při následném zpracování kritických událostí. Systém FACT24 lze rychle implementovat, jednoduše používat, je k dispozici na mezinárodní úrovni a je spolehlivý a bezpečný. Další přednosti systému FACT24 a argumenty k jeho používání najdete v části Proč FACT24?.

 

Nejdůležitější funkce služby FACT24

Se systémem FACT24 můžete v případě mimořádných událostí a krize rychle upozorňovat a alarmovat všechny relevantní osoby, můžete svolávat spontánní telefonické konference nebo rychle aktivovat telefonickou informační horkou linku, abyste mohli informovat obyvatele a média. Kromě toho si můžete v reálném čase vyměňovat se všemi zapojenými týmy online informace a soubory. Získejte více informací o tom, co konkrétně hlavní funkce systému FACT24 umožňují.

 

Pro každou potřebu vhodná varianta služby FACT24

Poplachová služba a krizový management FACT24 existuje v podobě čtyř různých kompletních řešení: Basic, Professional, Premium a Ultimate. Jednotlivé verze se liší svými funkcemi a zohledňují požadavky malých firem až po velké podniky a koncerny. Každý podnik si tak může vybrat verzi, která je pro něj vhodná, a v případě rostoucích požadavků ji může nadále rozšiřovat. Zde získáte přehled o jednotlivých kompletních řešeních systému FACT24 a jejich výkonových parametrech.

Zaručená dostupnost a certifikace podle BSI

Našim zákazníkům smluvně zaručujeme disponibilitu systému:
99,99% pro FACT24 Alerting Service
99,50% pro FACT24 Web Administration
99,50% pro FACT24 Web Service Interface
99,50% pro FACT24 Case Manager
Jak je to možné, se dozvíte v textu k tématu Disponibilita systému FACT24.

 

Jako první podnik jsme si nechali náš integrovaný systém řízení certifikovat nezávislou společností "The British Standards Institution (BSI)" z hlediska zabezpečení informací a provozní kontinuity (Business Continuity). S certifikací a každoročním přezkoušením zaručujeme, že všechny provozně kritické procesy společnosti F24 budou k dispozici i v případech mimořádných událostí a citlivá data budou chráněna. Zde najdete další podrobnosti k certifikaci.

 

Služba založená na webu včetně kompetentního poradenství

Rozhodnete-li se pro naši poplachovou službu a krizový management FACT24, budeme vás podporovat při přebírání dat a také při zakládání různých scénářů upozorňování a krizového managementu. Rádi vám kdykoliv odpovíme na vaše otázky. Navíc nabízíme poradenství k uspořádání vašich komunikačních procesů v případech mimořádných událostí nebo krizí. Rádi vyškolíme odpovědné osoby vašeho podniku k optimálnímu využívání systému FACT24. Jakou další podporu vám ještě můžeme poskytnout, si přečtěte v části Školení, poradenství a podpora.