Dostupnost a certifikace

Na dostupnost naší služby poplachového a krizového managementu FACT24 klademe nejvyšší požadavky. Proto jsme vyvinuli propracovanou koncepci zabezpečení a zálohování. S certifikací a každoročním přezkoušením našeho integrovaného systému řízení zaručujeme, že všechny provozně kritické procesy společnosti F24 budou k dispozici i v případech mimořádných událostí a citlivá data budou chráněna. Citlivé informace jsou zabezpečeny podle mezinárodních pravidel „Good Practices“.