Certifikace

Jako první podnik na světě jsme si nechali certifikovat svůj integrovaný systém řízení zabezpečení informací (ISMS) a kontinuity činností (BCMS) britskou institucí „British Standards Institution“ (BSI).

Institut BSI potvrzuje úspěšnou certifikací oficiálně: Koncern F24 společně se všemi zahraničními dceřinými společnostmi má pro kritické obchodní procesy zaveden integrovaný systém řízení v souladu s mezinárodními normami ISO/IEC 27001:2013 a ISO 22301:2012.

Zabezpečení informací a provozní kontinuita jsou pro koncern F24 zcela zásadní. Jakožto čelní dodavatel řešení upozorňování a krizového managementu závisíme značnou měrou na důvěrnosti, integritě a dostupnosti našich informací a služeb. Protože ty tvoří základ zabezpečení a spolehlivosti, které zákazníci požadují – a to především v krizových situacích.

„Tato certifikace podtrhuje kvalitu našich služeb. Díky integrovanému nasazení obou systémů managementu disponuje koncern F24 základem průběžného řízení provozní kontinuity Business Continuity Management. Služby F24 jsou tak k dispozici i v nouzových situacích. Všechny potřebné provozní procesy jsou udržovány v chodu a pokračují. Zákazníci získávají díky certifikaci jistotu, že veškeré citlivé informace jsou zabezpečeny a chráněny podle mezinárodně uznávaných pravidel „dobré praxe“.

Dodržování těchto mezinárodních norem skupinou F24 zaručují každoroční kontroly prováděné nezávislou akreditovanou institucí. Každé tři roky se navíc provádí opakovaná certifikace.

Certifikáty jsou zaregistrovány pod následujícími číselnými kódy:

  • Zabezpečení informací: ISO/IEC 27001:2013   IS 561846
  • Provozní kontinuita: ISO 22301:2012                BCMS 561848