Dostupnost

Garantovaná dostupnost systému FACT24 je důležitým charakteristickým znakem kvality a vždy odráží spolehlivost a zabezpečení našich systémů. Při využívání služby upozorňování a krizového managementu FACT24 těží všichni zákazníci stejnou měrou z výkonu tohoto systému téměř bezpečného před výpadky.

 

Zaručená dostupnost

Naše propracovaná koncepce zabezpečení a zálohování obsahuje redundantní strukturu celého řetězce procesů (pobočky – systémy – provozovatelé sítě). To umožňuje, abychom vám zaručí následující smlouvu Dostupnost:

99,99% pro FACT24 Alerting Service
99,50% pro FACT24 Web Administration
99,50% pro FACT24 Web Service Interface
99,50% pro FACT24 Case Manager

Tyto hodnoty se vztahují vždy k jednomu roku.

 

Ověření dostupnosti

Od prosince 2006 shromažďujeme a dokumentujeme každý měsíc dostupnost systému FACT24 – pro vás je stále přístupný.

 

FACT24 1.0


Leden 2017
    
Průměr za rok

od 01.02.2016
Doba provozu
:
744 h
Doba provozu
:
8 784 h
Dostupnost
v hod.
Doby výpadků
v hod.
Dostupnost
v %
Dosažená
dostupnost
v %
Zaručená
dostupnost
v %
FACT24 Alerting Service
744
0:00
100
100
99,99
FACT24 Web Administration
744
0:16
99,96
99,95
99,50
 
FACT24 Case Manager
744
0:05
99,99
100
 
99,50


 

FACT24 2.0


Leden 2017
    
Průměr za rok

od 01.02.2016
Doba provozu
:
744 h
Doba provozu
:
8 784 h
Dostupnost
v hod.
Doby výpadků
v hod.
Dostupnost
v %
Dosažená
dostupnost
v %
Zaručená
dostupnost
v %
FACT24 Alerting Service
744
0:00
100
100
99,99
FACT24 Web Administration
744
0:02
100
100
99,50
FACT24 Web Service Interface
744
0:03
99,99
99,99
 
99,50
FACT24 Case Manager
744
0:01
100
100
 
99,50
Sledování systémů telefonie a internetových systémů

Telefonní systémy podléhají stálé interní kontrole kvality a sledování podle definovaných norem.

 

Dostupnost našich internetových systémů je ověřována externí systémovou firmou.