Funkce služby FACT24

S naší službou upozorňování a krizového managementu FACT24 založenou na webu budete v kritických situacích jednat s chladnou hlavou namísto toho, abyste jen reagovali. Upozorňujte a alarmujte zaměstnance nebo zásahové pracovníky. Možné je upozorňování telefonem nebo mobilním telefonem, stejně jako upozorňování prostřednictvím SMS nebo faxu. Svolávejte spontánní telefonické konference na národní nebo mezinárodní úrovni. Rychle aktivujte telefonickou informační horkou linku, abyste mohli informovat obyvatele a média. Vyměňujte si v reálném čase online informace se všemi potřebnými osobami a koordinujte týmy, které se nacházejí na různých místech.

 

Předávání zpráv / upozorňování

test

Informujte nebo alarmujte rychle a bezpečně všechny nutné odborné nebo vedoucí síly prostřednictvím předem definovaných hlášení nebo prostřednictvím zpráv, které budou vysloveny až v okamžiku vážného případu. Při upozorňování se doručí a přehraje hlasová zpráva na telefon v pevné síti nebo na mobilní telefon, nebo se doručí formou SMS nebo faxové zprávy. Alarmované osoby potvrdí doručení informace pomocí tlačítek na telefonu nebo později zpětným telefonátem či internetem. Prostřednictvím průběžných zpráv nebo pomocí online sledování ihned vidíte, kdo je kdy k dispozici.

Konferenční management

Svolejte spontánní telefonické konference s vedoucími a odbornými pracovníky – bez přípravy nebo ruční volby. Volané osoby jsou přitom službou FACT24 „vyhledány“ na nejrůznějších pevných nebo mobilních telefonech a jsou automaticky přizvány do konference. To umožňuje provozní osobní komunikaci bez prostorových omezení a bez časových prodlev například ke schválení dalších kroků.

Informační horká linka – vaše služba veřejnosti

Pomocí služby FACT24 můžete rychle aktivovat veřejnou telefonní horkou linku, která automaticky zpracuje velký nápor hovorů. Tato služba přitom bude všem volajícím souběžně předávat hlasovou zprávu. V případě potřeby budou volající přepojováni na příslušné místo. Informační horká linka šetří cenné osobní zdroje v podniku a zabrání tomu, aby byly v případě poruchy nebo krize blokovány vaše vlastní telefonní linky. Volající navíc obdrží aktuální informace, aniž by se dostal do situace, kdy uslyší na druhém konci obsazený tón.

Case Manager – online platforma pro spolupráci

Komunikujte během celé mimořádné události v reálném čase se všemi důležitými klíčovými osobami. Správce případů Case Manager systému FACT24 umožňuje rozšířenou a kontinuální výměnu živých dat a informací. Kromě toho se veškerá rozhodnutí a aktivity zaznamenávají v krizovém protokolu, ve kterém není možné provést změny. Jednotlivé činnosti mohou být přiřazeny předem definovaným nositelům funkcí přímo a jejich plnění a vyřizování lze sledovat.