Kompletní řešení FACT24

Různá kompletní řešení systému FACT24 využívají na celém světě podniky a organizace nejrůznějších velikostí k profesionálním upozorňování a komplexnímu krizovému managementu resp. řízení provozní kontinuity (Business Continuity Management). Podle potřeby si tak můžete vybrat nejvhodnější verzi a v případě rostoucích požadavků ji můžete nadále rozšiřovat.

 

Se systémem FACT24 můžete ve vážných případech rychle alarmovat, profesionálně komunikovat a neprodleně přijímat potřebná rozhodnutí. Služba FACT24 je garantovaně dostupná, využitelná na celém světě, nabízí certifikované zabezpečení dat a je k dispozici v 8 jazycích.