FACT24 Premium

Vaše řešení rozsáhlého poplachového a konferenčního managementu

Se systémem FACT24 Premium můžete ve vážných případech komunikovat pružně. Aby bylo možné podchytit vysoké objemy příchozích volání, aktivujte v systému FACT24 Premium jednoduše telefonickou informační horkou linku. Tato služba přitom bude všem volajícím souběžně předávat hlasovou zprávu Se systémem FACT24 si navíc zachováte o všem přehled. Prostřednictvím online monitoru nebo mobilního portálu uvidíte výsledky operativního nasazení v reálném čase. Na přání lze v systému FACT24 Premium realizovat individuální funkce, procesy a rozvržení.

Co vám nabízí FACT24 Premium?

 • Oznámení
 • Upozorňování (plný rozsah)
 • Telefonické konference (plný rozsah)
 • Informační horká linka

Vybrané charakteristiky služby FACT24 Premium

Kapacitní rozsah

 • maximálně 99 uživatelů s možností individuálního nastavení jazyka správy;
 • neomezený počet alarmů, osob a koncových přístrojů pro každou osobu;
 • maximálně 60 účastníků konference.


Poplachový a konferenční management

 • Správa prostřednictvím internetového portálu FACT24 Premium nebo zákazníkových vlastních systémů / rozhraní XML
 • Aktivace prostřednictvím telefonního, faxového, internetového nebo mobilního portálu nebo navíc pomocí vlastních systémů zákazníka (XML / VDS2465)
 • Role a práva lze nastavit specificky podle uživatelů.
 • Specifické funkce k aktivaci: Rychlý resp. automatický start, úpravy (dočasné přizpůsobení), aktivace alarmu v konferenci, automatický následný alarm
 • Specifické funkce pro komunikaci: informování zástupce, dva z deseti (max. velikost skupiny), ověření příjemce (kontrola PIN), nahrávání konference;
 • vedení mezinárodních telefonických konferencí s rozšířenými funkcemi;
 • volání osob nebo pořadí koncových zařízení podle plánu směn;
 • pevná nebo volitelná správa hlášení;
 • generování hlášení ručně / automaticky (text to speech);
 • další možnosti hlášení (například časové razítko) a smíšená hlášení;
 • obsah a jazyk hlášení lze nastavit specificky podle příjemce.
 • Používané koncové přístroje: telefon, mobilní telefon, SMS, fax, e-mail, pager a push notification;
 • možné použití koncového přístroje specificky podle poplachu nebo podle role či příjemce;
 • moderování telefonické konference pomocí telefonu, mobilního telefonu a navíc prostřednictvím internetu s rozšířenými funkcemi;
 • informační horká linka ke zvládání mimořádného počtu volajících;
 • možnost okamžitého nebo pozdějšího potvrzování (zpětné volání);
 • odezva pomocí klávesnice telefonu (např. doba příjezdu do místa určení v minutách) a rozšířené funkce;
 • vícestupňové průběžné a závěrečné zprávy prostřednictvím faxu; e-mailu, SMS;
 • sledování alarmů (vývoj procesu v reálném čase) přes internetový a mobilní portál;
 • dokumentace bezpečná proti revizím v protokolu alarmu.


Nápověda / technická podpora

 • celodenní pracovní schůzka v místě k nastavení systému FACT24
 • Podpora zákazníků 8/5, volitelně 24/7 (němčina/angličtina)
 • Online nápověda
 • Kontrola formátu a plauzibility dat
 • Navigace uživatele za podpory nástrojů při zadávání dat a aktivaci poplachů


Zabezpečení

 • Redundance celého procesního řetězce
 • Šifrovaný přenos dat (SSL)
 • Smluvně zaručena minimální dostupnost
             99,99 % (FACT24 Alerting Service)
             99,50 % (FACT24 Web Administration)