FACT24 Ultimate

Vaše řešení komplexního poplachového a konferenčního managementu

Systém FACT24 Ultimate je vhodný pro velké podniky a koncerny s nejvyššími požadavky na upozorňování, telefonické konference a krizový management.
Olnine platforma pro spolupráci FACT24 Case Manager umožňuje během krize průběžnou komunikaci a výměnu informací mezi všemi zúčastněnými stranami. Průběh kritických událostí se protokoluje v protokolu krize bezpečném proti revizím. V systému FACT24 Ultimate lze realizovat i specifická přání zákazníků jako například individuální funkce, procesy nebo rozvržení.

 

Co vám nabízí FACT24 Ultimate?

 • Oznámení
 • Upozorňování (plný rozsah)
 • Telefonické konference (plný rozsah)
 • Informační horká linka
 • Case Manager

Vybrané charakteristiky služby FACT24 Ultimate

Kapacitní rozsah

 • neomezený počet uživatelů s individuálně nastavitelným jazykem správy;
 • neomezený počet alarmů, osob a koncových přístrojů pro každou osobu;
 • maximálně 60 účastníků konference.


Poplachový a konferenční management

 • přístup do systému prostřednictvím internetového portálu FACT24 Ultimate nebo pomocí vlastního zákazníkova systému / rozhraní XML;
 • aktivace prostřednictvím telefonního, faxového, internetového nebo mobilního portálu nebo navíc pomocí vlastních systémů zákazníka (XML / VDS2465);
 • role a práva lze nastavit specificky podle uživatelů.
 • Specifické funkce k aktivaci: Rychlý resp. automatický start, úpravy (dočasné přizpůsobení), aktivace alarmu v konferenci, automatický následný alarm.
 • Specifické funkce pro komunikaci: informování zástupce, dva z deseti (max. velikost skupiny), ověření příjemce (kontrola PIN), nahrávání konference;
 • vedení mezinárodních telefonických konferencí s rozšířenými funkcemi;
 • volání osob nebo pořadí koncových zařízení podle plánu směn;
 • pevná nebo volitelná správa hlášení;
 • generování hlášení ručně / automaticky (text to speech);
 • další možnosti hlášení (například časové razítko) a smíšená hlášení;
 • obsah a jazyk hlášení lze nastavit specificky podle rolí / příjemců.
 • Používané koncové přístroje: telefon, mobilní telefon, SMS, fax, e-mail, pager a push notification;
 • možné použití koncového přístroje specificky podle poplachu nebo podle role či příjemce;
 • moderování telefonické konference pomocí telefonu, mobilního telefonu, mobilního portálu a navíc prostřednictvím internetu s rozšířenými funkcemi;
 • možnost okamžitého nebo pozdějšího potvrzování (zpětné volání);
 • odezva pomocí klávesnice telefonu (např. doba příjezdu do místa určení v minutách) a rozšířené funkce;
 • vícestupňové průběžné a závěrečné zprávy prostřednictvím faxu; e-mailu, SMS;
 • sledování alarmů (vývoj procesu v reálném čase) přes internetový a mobilní portál;
 • dokumentace bezpečná proti revizím v protokolu alarmu.


Krizový management

 • informační horká linka ke zvládání mimořádného počtu volajících;
 • reflexivní poplach pro vyvolání poplachu osob se zřetelem na předchozí poplach;
 • mezinárodní telefonní číslo tísňového volání s ad-hoc funkcí konference;
 • Case Manager, online platforma pro průběžnou a plynulou spolupráci rozdělených týmů v reálném čase


Nápověda / technická podpora

 • celodenní pracovní schůzka v místě k nastavení systému FACT24
 • Technická podpora zákazníků 8/5
 • Technická podpora zákazníků 24/7 (němčina/angličtina)
 • Nápověda online
 • Kontrola formátu a plauzibility dat
 • Navigace uživatele za podpory nástrojů při zadávání dat a aktivaci poplachů


Zabezpečení

 • Redundance celého procesního řetězce
 • Šifrovaný přenos dat (SSL)
 • Smluvně zaručena minimální dostupnost
             99,99 % (FACT24 Alerting Service)
             99,50 % (FACT24 Web Administration; FACT24 Web Service Interface
                           a FACT24 Case Manager)