Poradenství, školení a podpora

Poradenství

Při integraci systému FACT24 ve vašem podniku vám rádi poradíme. K tomu náleží analýza potřeb v oblasti upozorňování a krizového managementu a také koncepce účtu FACT24 na základě vašich scénářů. Poskytneme vám podporu při zadávání dat specifických pro váš podnik a také v závěrečných funkčních testech.


V případě změn nebo nových požadavků ve vašem podniku můžeme poradit ohledně optimálního využívání účtu FACT24.
Využívejte s výhodou našich našich „nejlepších postupů“. Protože systém FACT24 se používá na mezinárodní úrovni v celé řadě podniků v nejrozmanitějších oborech, disponujeme rozsáhlým know-how v jednotlivých odvětvích.

 

Školení

Při úvodním nastavováník, při osvěžování znalostí zaměstnanců v rámci seminářů nebo v pravidelných školeních vám pomůžeme vyškolit odpovědné pracovníky k rutinnímu zacházení se službou FACT24. Odpovíme na vaše otázky zaměřené na optimální správu nebo budeme společně s vámi hledat nejefektivnější způsob použití.

Technická podpora

Naši zákazníci se mohou se svými otázkami na nás obracet kdykoliv. Pomáháme jim dál kompetentně a rychle a navíc poskytujeme vhodné tipy k ještě efektivnějšímu využívání systému FACT24. Protože naším cílem je, aby naši zákazníci bez ohledu na jejich velikost nebo požadavky pracovali s naším systémem upozorňování a krizového managementu optimálně.