Proč FACT24?

10 argumentů pro službu upozorňování a krizový management

FACT24 vás bude podporovat při používání komplexního systému poplachového a krizového managementu. V případech mimořádných událostí a krizí můžete se systémem FACT24 komunikovat a jednat rychle a profesionálně. Díky tomu dokážete odvrátit závažné následky, finanční škody i ztrátu dobrého image. Shrnuli jsme vám nejdůležitějších 10 důvodů pro systém FACT24.

 

1. Služba FACT24 je založena na webu a rychle se implementuje.

Služba FACT24 je pro vás připravena k použití již krátce po vašem rozhodnutí. Společně s vámi budou založeny všechny definované scénáře a krizového managementu, takže v případě potřeby budete moci například ihned vyvolávat alarmy, svolávat telefonické konference nebo aktivovat informační horké linky.

 

2. FACT24 pracuje nezávislie na vaší infrastruktuře.

Abyste mohli využívat systém FACT24, nepotřebujete žádný další hardware ani software. Úplně stačí laptop nebo PC s přístupem na internet. A ke spuštění alarmu stačí dokonce (mobilní) telefon nebo fax. Ani osoby, kterým bude vyslán poplašný signál, nepotřebují žádné zvláštní koncové přístroje. Protože všechny služby pracují na našich systémech, nedochází v závažných případech k blokování vaší vlastní telekomunikační infrastruktury. Nehrozí tak nebezpečí, že by byly postiženy vaše zdroje v místě použití, nebo že by mohlo dojít k jejich výpadku.

 

3. FACT24 lze rychle a jednoduše ovládat.

Systém FACT24 je přehledný a jeho ovládání je intuitivní. Nabídkami jste vedeni krok za krokem. S integrovanou kontrolou správnosti si můžete ověřit, zda jsou vaše scénáře poplachů a krizového managementu správně založeny, nebo zda je třeba měnit nastavení. Ve vážných případech lze definovaný scénář spustit během několika sekund libovolným přístrojem (telefonem, mobilním telefonem / smartphonem, internet, faxem) nebo také prostřednictvím aplikace F24 Alert!

 

4. Se službou FACT24 budete vždy schopni jednat.

Systém FACT24 nabízí nejvyšší míru pružnosti. Uložené scénáře poplachů a krizového managementu můžete kdykoliv samostatně měnit a okamžitě přizpůsobovat specifickým požadavkům podle nastalé situace. Také správu a aktualizaci údajů o osobách máte plně ve svých rukou.

 

5. Se službou FACT24 budete svolávat poplachy ihned a bez kompromisů.

Systém FACT24 spouští na základě vašeho příkazu alarmy během několika sekund. Tisíci souběžnými kanály jsou během okamžiku informovány stovky a v případě potřeby i tisíce osob. Systém FACT24 vám prostřednictvím internetového portálu nebo také pomocí aplikace F24 Alert! umožňuje v reálném čase sledovat, které osoby byly v kterou dobu zastiženy a s jakými vstupními daty zareagovaly a potvrdily alarm (například uvedly dobu cesty v minutách).

 

6. Služba FACT24 je spolehlivá a maximálně dostupná.

Služba FACT24 je založena na rozsáhlé koncepci zabezpečení a zpětné vazby s redundantní strukturou celého řetězce procesů (pobočky – systémy – provider). Údržbu a technickou správu systému provádí společnost F24. To přináší disponibilitu a zabezpečení proti výpadkům téměř ze 100 %. A 99,98 % vám dokonce zaručujeme!

7. Služba FACT24 je bezpečná – a vaše data také.

Jako první podnik na světě si koncern F24 nechal certifikovat svůj integrovaný systém řízení zabezpečení informací (ISMS) a kontinuity činností (BCMS). I v mimořádných situacích zůstávají zachovány a pokračují všechny nezbytné obchodní procesy. Zabezpečení dat a informací jsou zajištěny. Zákazníci tak získají jistotu, že veškeré citlivé informace budou zabezpečeny podle mezinárodních pravidel „Good Practices“.

8. Službu FACT24 lze využívat na celém světě.

Služba FACT24 založená na webu je dostupná na mezinárodní úrovni. Kde se momentálně zdržujete, nehraje žádnou roli. S internetovým přístupem dosáhnete služby FACT24 z celého světa a můžete využívat své rozhraní správy systému jako obvykle. Služba upozorňování a krizového managementu je k dispozici v mnoha jazycích a využívá se ve více než 70 zemích. Požadovaný uživatelský jazyk si lze nastavit specificky podle účtu a podle osob.

9. FACT24 nabízí transparentnost nákladů.

V systému FACT24 nemáte na rozdíl od harwarových řešení a nakupovaných systémů žádné vysoké investiční náklady. FACT24 navíc nabízí plnou kontrolu nákladů a tím i jistotu při plánování. Všechny aktualizace obdržíte jako zákazník automaticky a zdarma. Díky tomu je tato služba upozorňování a krizového managementu ve srovnání s hardwarovými řešeními a nakupovanými systému zvláště atraktivní.

10. Více než 500 zákazníků oceňuje naši osobní péči.

Systému FACT24 důvěřují věhlasné podniky na celém světě bez ohledu na svou velikost a obor již více než 16 let. Dlouholetý know-how a osobní péče zajišťují spolupráci plnou vzájemné důvěry. Naši zákazníci vědí: V případě otázek vám rádi pomohou slovem i činem členové mezinárodních týmů F24.