Trhy

Používání služby FACT24 v četných oborech

Poplachovou službu a krizový management FACT24 využívají naši zákazníci k profesionálnímu poplachovému a konferenčnímu managementu a také ke komplexnímu krizovému managementu resp. řízení provozní kontinuity Business Continuity Management.

 

Různé verze systému FACT24 jsou přizpůsobeny potřebám malých firem až po velké podniky a koncerny. Systém FACT24 se používá v nejrůznějších oblastech. Proto naši zákazníci pocházejí z různých odvětví. Zde získáte přehled odvětví, ve kterých se systém FACT24 využívá nejčastěji a také informace k možnostem jeho použití.

Více než 500 nadšených zákazníků po celém světě

Mezi naše zákazníky patří dnes více než 500 renomovaných podniků a veřejných organizací na celém světě. Systém FACT24 se využívá ve více než 70 zemích. Abychom našim zákazníkům umožnili co nejsnadnější a nejpříjemnější používání našeho systému poplachové služby a krizového managementu, nabízíme při jeho používání na výběr 8 jazyků. Zde je uveden výběr zákazníků, kteří již používají systém FACT24.

 

"Nejlepší postupy" našich zákazníků

Zkušenosti a "nejlepší praxe", které nasbírali naši zákazníci v průběhu let se systémem FACT24, rádi předáváme dále formou uživatelských zpráv. Díky tomu lze snadno zaregistrovat, jak rozmanité jsou možnosti využívání systému FACT24 a také detailní informace o tom, k čemu naši zákazníci využívají tento systém poplachové služby a krizového managementu. My sami jsme kreativitou našich zákazníků vždy znovu nadšeni, protože ti nacházejí neustále nové možnosti, jak optimálně zvládnout nové možnosti systému FACT24. Podívejte se prostě na zprávy uživatelů.