Obory

Systém poplachové služby a krizového managementu FACT24 využívají podniky z nejrůznějších oborů. Nezáleží na tom, zda ve výrobě nebo v oblasti služeb: V současnosti záleží na tom, aby podniky v případě mimořádných událostí nebo krizí jednaly rychle a profesionálně. Protože čím rychleji bude možné opět zahájit provozní a obchodní procesy, tím dříve se podaří zamezit vzniku dalších škod nebo odvrátit poškození dobré pověsti podniku.