Zákazníci

Společnost F24 AG podporuje svými dceřinými společnostmi dnes více než 500 podniků a veřejných organizací všech velikostí na celém světě. Naši zákazníci pocházejí z nejrůznějšíc oborů a kladou důraz na profesiohnální poplachový a krizový management resp. na řízení provizní kontinuity Business Continuity Management. Výběr našich referencí vidíte zde.

Velmi rádi vám poskytneme informace o dalších zákaznících pracujících ve vašem oboru nebo ve vašem regionu. Možná byste uvítali se zájmem i osobní výměnu zkušeností s některou z našich kontaktních osob? Pak se prostě na nás obraťte.