Krizový management

  • U mezinárodně aktivního výrobce hraček se ukázalo, že již dodané zboží obsahuje zdraví škodlivé látky.
  • Odvolání výrobku je nevyhnutelné, protože je ohroženo zdraví dětí. Hrozí poškození dobrého jména společnosti.


Co dělat?

  • Upozornění strategického/taktického krizového managementu
  • Svolání telefonické konference se všemi osobami, které jsou rozhodující, a také se zástupci zahraničních výrobních závodů k ujasnění příčiny chyby v výrobě
  • Poskytnutí relevantních podkladů v elektronické podobě všem členům krizového štábu, rozdělení úloh
  • Upozornění všech dodavatelů na odvolání příslušného výrobku (dětské hračky) a sdělení pokynů k dalšímu jednání
  • Zřízení informační horké linky pro obchodníky a dodavatele, aby bylo možné ihned zodpovědět jejich otázky a získat důvěru
  • Aktivní informování tisku formou tiskových zpráv a tiskových konferencí
  • Sledování zpravodajských portálů a informačních zdrojů z hlediska zveřejnění odvolání výrobki s cílem sledovat tón médií a reakce spotřebitelů
  • Chronologické protokolování všech informací a rozhodnutí

FACT24 vás bude podporovat v krizovém managementu - v každém případě!


Jednou z úloh krizového managementu je zvládat krize, pokud nejsou včas rozpoznány nebo pokud jim není zamezeno před jejich vznikem. Další zpracování krizí hraje důležitou roli ve snaze poučit se ze současných chyb do budoucnosti. U popsaného krizového scénáře odvolání výrobku je velmi důležité, aby byli spotřebitelé, dodavatelé a zástupci médií informováni rychle a podrobně o vadné hračce, aby se podařilo odvrátit závažné poškození image podniku.

Se systémem FACT24 je možné rychle a efektivně informovat všechny potřebné rozhodující osoby o náhle vzniklém problému a odsouhlasit s nimi další postup. Spotřebitelé a dodavatelé mohou být informováni například prostřednictvím informační horké linky.

 

S online platformou pro spolupráci mohou manažeři jednotlivých případů včas a v reálném čase komunikovat se všemi důležitými klíčovými osobami o nastalém vážném případě. Díky tomu si mohou průběžně a v reálném čase vyměňovat údaje a informace. Jednotlivé činnosti mohou být přiřazeny předem definovaným nositelům funkcí přímo a jejich plnění a vyřizování lze sledovat. Je možné si objednat odběr relevantních informací ze zpravodajských portálů a sociálních sítí a tyto informace vzít v úvahu při zpracování plánu.

 

Manžer případu nabízí navíc tu výhodu, že všechna přijatá rozhodnutí a činnosti se protokolují chronologicky a bezpečně z hlediska revizí v protokolu krize. Tak budete mít vždy přehled a můžete dodatečně vyhodnocovat chování v průběhu krize.