Management mimořádných událostí

  • Do centrály veřejné organizace byla telefonicky anonymně oznámena vážná hrozba bombovým útokem.
  • Ihned po zavolání informuje dáma na příjmu svého nadřízeného. Poté vytočí telefonní číslo tísňového volání 110.


Co dělat?

  • Upozornění všech rozhodujících osob a svolání telefonické konference k odsouhlasení rozhodnutí.
  • Stanovení vedoucího místa daného nasazení resp. vedoucí centrály v daném případě
  • Konzultace s policií o dalším postupu.
  • Informování personálu pomocí reproduktorů, že mají opustit budovu a sejít se na stanoveném shromaždišti. Před opuštěním kontrola pracoviště, zda se na něm nenacházejí neznámé předměty, a odnesení osobních věcí.
  • Po zneškodnění bomby odvolání poplachu u všech zúčastněných osob.

 

FACT24 vás bude podporovat v managementu mimořádných událostí - v každém případě!


V ideálním případě je třeba preventivně zpracovat katalog bezpečnostně technických opatření pro případ hrozby bombovým útokem. V plánování při mimořádných událostech se stanoví mimo jiné odpovědnosti v jednotlivých úsecích a aké plány komunikace a upozorňování. Je elementárně důležité, aby v takovém případě nouze byly velmi rychle informovány všechny zapojené osoby.

Se službou upozorňování a krizového managementu FACT24 lze snadno a rychle svolat telefonickou konferenci s krizovým štábem nebo s vedením podniku a kdykoliv se navzájem informovat o nejnovějším stavu událostí. Představenstvo a zaměstnanci mohou být informováni telefonicky, e-mailem, push notification nebo prostřednictvím SMS o aktuální situaci stisknutím jediného tlačítka. Až do ujasnění, kdy bude budovu opět možné používat resp. kdy bude bomba zneškodněna, musí vždy probíhat odsouhlasení a zaměstnanci musí být průběžně informováni o aktuálním stavu. Tuto potřebná výměnu informací lze snadno zvládnout pomocí systému FACT 24.