Poplachový management

FACT24 vás bude podporovat v poplachovém managementu - v každém případě!

 

Různé skupiny osob musí být informovány nebo alarmovány co nejrychleji – v ideálním případě ve stejném okamžiku. Jak toho ale dosáhnout pod časovým tlakem, s nedostačujícími osobními zdroji a zčásti jen nedostatečnými informacemi?


Pro případy tohoto druhu nabízí podporu služba upozorňování a krizového managementu FACT24. Se službou FACT24 můžete rychle a jednoduše upozornit a alarmovat všechny relevantní osoby, například zaměstnance, odborné a zásahové pracovníky. Pro případ dotazů ze strany veřejnosti ohledně vývoje požáru může služba FACT24 rychle aktivovat informační horkou linku, která bude automaticky přijímat velké objemy příchozích volání. Tato služba přitom bude všem volajícím souběžně předávat hlasovou zprávu.