Tiskové zprávy

Novinky o podniku F24 a k naší službě upozorňování a krizového managementu FACT24 najdete v naší části určené pro tisk a média. Pokud byste měli ještě další otázky, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

15.04.2016

F24 AG strengthens its European market leadership by acquiring Dolphin Systems

F24 AG is consolidating its position among European market leaders in the field of high-security notification, alerting and crisis management solutions by acquiring Swiss company Dolphin Systems AG, specialists in alerting and...[více]

13.02.2012

F24 buduje mezinárodní pozici

Společnost F24 AG pokračuje ve své mezinárodní expanzi. Společnost, která je v celé Evropě špičkou v oblasti nehodového a krizového managementu, otevřela v lednu své zastoupení v New Yorku. [více]

01.08.2011

TECHNISERV – nový obchodn? technický partner služby FACT24

F24 rozši?uje svoji mezinárodní p?sobnost v ?eské, Slovenské Republice a Polsku [více]

22.11.2010

Mnichovský odborník na poplachovou signalizaci a komunikaèní øešení pro krizový management F24 certifikován

Svìtovì první certifikace integrovaného systému øízení dle norem BS-25999 a ISO 27001[více]