Das Bild zeigt einen Bergsteiger, der den Gipfel erreicht hat.

Profil

F24 är den ledande leverantören inom Software-as-a-Service (SaaS) för alarmering och krishantering samt för känslig och kritisk kommunikation i Europa. Med FACT24 erbjuder F24 en höginnovativ lösning som hjälper kunder över hela världen att effektivt och framgångsrikt hantera incidenter, nödfall och kriser. Därutöver tillhandahåller eCall-plattformen lösningar för den storvolymiga kommunikationen med kritiska till sekretessbelagda innehåll i företagsmiljön.

14 kontor och mer än 1 500 kunder

Företaget F24 AG, som grundades 2000, har sitt huvudsäte i München och hjälper företag och organisationer i över 70 länder via dotterbolagen i Zürich, London, Paris, Madrid und München samt via filialerna i Mexico City, Santiago de Chile, Barcelona (2018), Milano (2018), Stockholm, Bryssel, Rotterdam, Wien och Dubai. Kunderna kommer från branscherna energi, industri, handel, banker & försäkringar, hälsa & farmaci, turism, luftfart, logistik & transport, IT & telekommunikation samt från offentliga organisationer. Globalt litar mer än 1500 kunder på lösningarna från F24, för att kunna hantera kommunikationskraven i samband med den dagliga kommunikationstrafiken med kritiska eller sekretessbelagda innehåll eller i fall av en kris.

Rekommenderas av Gartner och flera ISO-certifierade

F24 AG är det enda icke-amerikanska företaget som anges i den nuvarande Gartner rapporten för “emergency/mass notification services“ (EMNS). Notering i Gartner rapporten gör F24 till en av de mest prestigefyllda leverantörerna av EMNS och som det första europeiska bolaget uppfyller institutets strikta krav. Christian Götz som grundade företaget tillsammans med Ralf Meister bildar med Jochen Schütte och Dr. Jörg Rahmer företagsledningen för F24 AG.

Som första företag i världen har F24 låtit certifiera sitt integrerade hanteringssystem för informationssäkerhet (ISMS) och Business Continuity (BCMS) av ”The British Standards Institution” (BSI). Utöver granskningar som varje år genomförs av en obunden och ackrediterad institution, utfördes 2013 och 2016 den framgångsrika återcertifieringen enligt de internationella standarderna ISO/IEC 27001:2013 och ISO 22301:2012.

 

 

Vi är där för dig.

Har du frågor om F24? Fyll då i blanketten nedan och vi kommer att kontakta dig omgående.

*Obligariskt fält

Kontakt Sverige
Telefon: +46 8 655 26 11

Kontakt Storbritannien

Telefon: +44 1923 432715

Welcome to F24. Would you like to visit our website in English?

Select a different language here: